logo

             
 כתר לאימון
    ביציבת שואבות המים
  Yin-Yang הגל והציר
האינטגרציה של התנועה
   
 

מיומנויות

דף הבית >> הכשרה מקצועית >> מיומנויות

 יכולת הביצוע וההסבר של  המיומנויות  המובאות להלן דרוש לקבלת תעודת  מורה מוסמך  להוראת  התכנית לחיזוק העצם בציבור עם סיום הסדנה הדידקטית.  
מיומנויות התכנית לחיזוק העצם - שלב ההוראה.


I.  קפצוצים על העקבים
מס. מיומנות מיומנות מס.תהליך בתוכנית
1  הצמדת כף היד לעורף בפיסוק אצבעות 2,3
2  הצמדת כף היד לעורף בפיסוק אצבעות 9                                 
3 זרועות מוצלבות 12    
4 סנדלי אצבע 15
5 ייצוב מפרק הירך אל האגן 16
6 הידוק אגן צר באגרופים 23
7 רתמה 30
8 זרועות סחוטות 31
9 צלעות סביב ההגה 33
10 רגלי צ'רלי צ'פלין לעומת כפות מקבילות 41
11 על הגבהה 61
12 על רגל אחת 70
13 מגבת בוקר 81
14 מעגל קבוצתי 90
 
 
                                                          
II.  איפוס המפרקים הפגיעים ובטיחותם
א.  איפוס העורף ובטיחותו בתנועה דינאמית:
מס. מיומנות מיומנות מס.תהליך בתוכנית
1 הצמדת כף היד לעורף בפיסוק אצבעות 3
2 יישור העורף ע"י דריכת כף הרגל 3
3 מפרק האצבע המורה בין השיניים 21
4 סירוק שיער 56
5 אצבע אמה לאורך האף 62
 
ב.  איפוס המותנית ובטיחותה בתנועה דינאמית:
מס. מיומנות מיומנות מס.תהליך בתוכנית
1 הצמדת כף היד למותנית באצבעות מפוסקות 9
2 טפיחות אגן 10
3 קיצור קדמת הבטן 22
4 ברך מכופפת ברך 24
5 התגוללות על הגב ברתמה 40
6 רפלקסולוגיה פונקציונאלית 43
7 קימה חזיתית משכיבה לישיבה 45
8 דריכה על הגבהה 61
9 כף רגל דורכת על ירך 62
10 המוקד הניטרלי של המותנית בכף הרגל 66
11 פריסת אורך השדרה ע"י חתירת הברכיים 82
12 גב קצר / גב ארוך 85
13
14
מעגלי ברכיים  הרפיה
תמיכת כריות  לעקומות השדרה  ברתמה     
86
59
 
ג.  איפוס מפרק הירך ובטיחותה:
מס. מיומנות מיומנות מס.תהליך בתוכנית
1 אופניים 16
2 אגן צר 23
3 זחילת גחון, כף רגל הודפת קיר 26
4 חץ וקשת 34
5 לולאת שחייה קדמונית 50
6 הידוק המפשעות ברתמה 59
7 אכילס בתחתית הבהונות בישיבה 63
8 עקב אל השת 84
 
ד.  שיקום קפיציות הברכיים:
מס. מיומנות מיומנות מס.תהליך בתוכנית
1 ברך מכופפת ברך ליד קיר 24
2 ברך מכופפת ברך נדנדה 49
3 שיקום ברך פגועה 72
 
  ה.  כפות רגליים עומסות משקל:
מס. מיומנות מיומנות מס.תהליך בתוכנית
·                     1 סנדלי אצבע 15
2 שפה פנימית / שפה חיצונית ליד קיר 18
3 צ'רלי צ'פלין לעומת כפות מקבילות 41
4 רפלקסולוגיה פונקציונלית 43
5 דריכה על הגבהה 61
6 מוקד קדמת העקב 66
7 בהונות מתניעים שדרה 69
8 קרסול בכריעה 71
9 עקב אל השת 84
 
ו.  חיזוק פרק כף היד:
מס. מיומנות מיומנות מס.תהליך בתוכנית
1 תגובת גל , ידיים הודפות קיר 4
2 תגובת ציר, יד הודפת קיר 5
3 יד הודפת קיר, שדרה בספירלה 11
4 מישיבה לעמידה בספירלה 27
5 יד על ראש, יד על קיר 32
6 פונקצית המשיכה 35
7 פונקצית הטיפוס 36
8 זחילת גחון, הטענת השדרה מן היד 39
9 הצלפת הגוף אל הקיר 44
10 הרמת משקולות בספירלה, גב אל הקיר 47
11 אזיקים, מעגל לחץ סגור 48
12 יד מושכת יד ברצועה 54
13 צעד למטה / צעד למטה, ידיים הודפות קיר 55
14 גלגול משכיבה לעמידה 78
15 נפילה ללא נזק 79
16 חיבוק כל עצמותי 89
 
 
ז.     זקיפות  השכמות:
מס. מיומנות מיומנות מס.תהליך בתוכנית
1  יד הודפת קיר בספירלה 11
2 זרועות מוצלבות 12
3 שפה פנימית /  חיצונית ליד קיר 18       
4 זרועות סחוטות 31
5 פונקצית המשיכה 35  
6 פונקצית הטיפוס 36
7 זחילת גחון, התנעת  השדרה מן הזרוע 39 
8 הרמת משקולות 47
9 צעידה אפריקאית, קואורדינציה רגל-זרוע 51
10 רומבה ברצועה 52
11 שכמות צר /רחב ליד קיר 53
12 יד מושכת יד ברתמה 54
13 צעד למעלה / צעד למטה ידיים הודפות קיר 55
14 2 קשרים / בייגל ליד קיר 65
15 שכמות גבוהות / נמוכות ליד קיר 73
16 זחילה במרפקים נכפפים 75
17 מגבת בוקר 81
18 גזע עץ ביער 83
19 חיבוק "כל עצמותי" 89
 
ח.  גמישות בית החזה:
מס. מיומנות מיומנות מס.תהליך בתוכנית
1 יד הודפת קיר בספירלה 11
2 צעידה אפריקאית, קשר חזה-מותנית 20
3 צעיף משי על גליל 25
4 קשר ליד הקיר, זרקור 28
5 זרועות סחוטות 31
6 צלעות סביב ההגה
 
33
7 פונקצית המשיכה 35
8 פונקצית הטיפוס 36
9 זחילת גחון, התנעת השדרה מן הזרוע 39
10 הצלפת הגוף אל הקיר 44
11 לולאת השחייה הקדמונית 50
12 שכמות צר / רחב ליד קיר 53
13 יד מושכת יד ברתמה 54
14 צעד למעלה / צעד למטה ידיים הודפות קיר 55
15 2 קשרים ליד הקיר , קצור דרך ליציבה זקופה 65
16 שכמות גבוהות / נמוכות ליד קיר 73
17 זחילה במרפקים נכפפים 75
18 מגבת בוקר, טיפול עצמי 81
19 גזע עץ ביער 83
 
 
ט.   הרפיית הלסת:
מס. מיומנות מיומנות
1 פעולת גומלין לסת-אגן 8
2 כף רגל רוכבת על ירך, אצבע אמה לאורך האף 62
     
 
 
III.  חיזוק הציר נוגד הגרביטציה
א.  בשכיבה:
מס. מיומנות מיומנות מס.תהליך בתוכנית
1 ידיים הודפות קיר, רגל ישרה מחליקה 5
2 טפיחות אגן 10
3 יד הודפת קיר בספירלה 11
4 טאנטרום לא / כן 13
5 יד הודפת ראש, יד הודפת קיר 32
6 צלעות סביב ההגה 33
7 מפרק ירך, חץ וקשת 34
8 הכנסת הבטן 37
9 התגוללות מקשה על הגב  ברתמה 40
10 עקב לוחץ עקב 43   
11 צעד למעלה / צעד למטה, ידיים הודפות קיר 55
12 כף רגל רוכבת על ירך 62
13 הידוק השרירים הטבעתיים (ספינקטרים) 64
14 כפות רגליים הודפות קיר, הסטת אגו מצד לצד 76
15 עקב אל השת 84
 
 
 ב.  בישיבה:
מס. מיומנות מיומנות מס.תהליך בתוכנית
1 טפיחות ראש 8
2 טפיחות חזה 8
3 מפרק ירך, אכילס בתחתית הבהונות 63
 
 
ג.  בעמידה ניצבת:
מס. מיומנות מיומנות מס.תהליך בתוכנית
1 כל הקפצוצים 1
2 טפיחות כליות 8
3 העברת משען מרגל לרגל ברתמה 29
4 קפיצות ברתמה 30
5 פונקצית המשיכה 35
6 פונקצית הטיפוס 36
7 הרמת משקולות 47
8 יד מושכת יד ברתמה 54
9 שיקום שיווי משקל 67
10 מגבת בוקר 81
 
 IV.  מתכונות צעידה עומסת משקל
א.  בשכיבה על הגב:
מס. מיומנות מיומנות מס.תהליך בתוכנית
1 תגובת גל, פיתול נגדי של עקומות השדרה 4
2 תגובת ציר, תנועת מקשה 5
3 צעיף משי על גליל 25
4 צלעות סביב ההגה 33
5 שחייה קדמונית 50
6 צעד למעלה / צעד למטה 55
7 רגליים על הקיר, הסטת רגליים מצד לצד 76
 
 
ב.     בעמידה:
מס. מיומנות מיומנות מס.תהליך בתוכנית
1 צעידה אפריקאית I, תיאום חזה-ראש 20
2 צעידה אפריקאית II,  תיאום חזה-מותנית 20
3 הליכה צידית ברתמה 29
4 פונקצית המשיכה 35
5 פונקצית הטיפוס 36
6 הצלפת הגוף אל הקיר 44
7 הרמת משקולות 47
8 צעידה אפריקאית III, תיאום רגליים וזרועות 51
9 צעידה אפריקאית  IV, ניתוק כף הרגל 68
10 צעידה אפריקאית V, התנעה במטוטלת 68
11 גזע עץ ביער 83
 
 V.  מתכונות התנעה אבולוציוניות
מס. מיומנות מיומנות מס.תהליך בתוכנית
1 זחילת גחון, טאטוא ראש 26
2 קשר ליד קיר, שפשוף שדרה 28
3 קפיצות 30,60,90
4 התניית לסת באגן 38
5 זחילת גחון, התנעת השדרה מן הזרוע 39
6 לולאת שחייה קדמונית 50
7 צעד למעלה / צעד למטה 55
8 ריצה 58
9 השרירים הטבעתיים (ספינקטרים) 64
10 שיקום שיווי המשקל 67
11 זחילה במרפקים נכפפים 75
12 רומבה ברתמה ליד קיר 52
13 מעמידה לשכיבה וחזרה 78
14 נפילות ללא נזק 79
15 ירידה / עלייה במדרון 80
 
 
VI.          שיקום שיווי משקל ושיפור היציבות
מס. מיומנות מיומנות מס.תהליך בתוכנית
1 משקולות קרסוליים להגברת העיגון 46
2 קיפצוצים על הגבהה 61
3 תגובה יעילה לאבדן שיווי משקל 67
4 קפצוצים על רגל אחת 70
5 מעמידה לשכיבה, התיידדות עם הנפילה 78
6 אימון בנפילה ללא נזק 79
 
 
VII.       הדמייה ונשימה
מס. מיומנות מיומנות מס.תהליך בתוכנית
1 נשימה קטועה 14
2 מדיטציה אדום וורוד 17
3 נשימת הא + 3 30
4 דימוי מבנה רקמת העצם 86
5 נשימה שנייה 86
6 קצה הלשון בחך העליון 87
7 פיהוק 87
8 הדמיית התארכות התקצרות 87
9 התפייסות עם התקווה 88
 
 
 
 
דף הבית        אודות        צור קשר
לייבסיטי - בניית אתרים